EnYukarı

Makaleler Listesi Sayfa 6

Muhtelif yerlerden alıntı olarak aldığım ve kendim çokca istifade ettiğim makaleleri, başkaları da istifade eder düşüncesiyle burada yayınlıyorum.islam2 EyupMert.com

Asya’da maymun yakalamak için kullanılan bir çeşit tuzak vardır. Bir hindistan cevizi oyulur ve iple bir ağaca veya yerdeki bir kazığa bağlanır. Hindistan cevizinin altına ince bir yarık açılır ve oradan içine tatlı bir yiyecek konur. Bu yarık sadece maymunun elini açıkken sokacağı kadar büyüklüktedir, yumruk yaptığında elini dışarı çıkaramaz. Maymun tatlının kokusunu alır ve yiyeceği kavrar, ama yiyecek elindeyken elini dışarı çıkartması olanaksızdır. Sıkıca yumruk

Devamı
islam3 EyupMert.com

Medinenin ileri gelenleri arasında Kays adında biri varmış. Peygamber Efendimiz Mekkede onu görünce tıpkı diğerlerine yaptığı gibi onu da İslama davet etmiş. Kays, Hazreti Peygamberin davet ettiği şeyin hakikat olduğunun farkında idi. Ama bu davete icabet etmenin o günün şartlarında başına bir sürü dert almak anlamına geleceğini de biliyordu. Dedi ki: "Ya Muhammed, sen beni bu yıl bırak.Ben bu sene düşüneyim.Sonra senin yanına yine gelirim." Gelin görün ki Kays ertesi

Devamı
islam4 EyupMert.com

Hz.ömer (r.a.) halifelik görevini aldıktan sonra kendi parasıyla bir adam tutmuştu.Bu adamın görevi her gün,Hz.ömer'in yanına gelerek ona; -Ya Ömer Allah'tan kork, ölüm var! demekti. Bu durum günlerce aylarca hatta yıllarca deam etti. Bir gün Hz.Ömer aynaya bakarken saç ve sakalının ağardığını gördü.Hz.Ömer artık kendisine ölümü hatırlatan adamın görevine son vereceğini söyleyince adam Hz.Ömer'e: -Ya Ömer bu güzel adetinden vaz mı geçtin?

Devamı
islam5 EyupMert.com

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: "Şüphesiz ki, Allah her yüzyılın başında bu ümmete dinî işlerini yenileyecek bir müceddid gönderecektir" (Ebu Davud, Melahim, 1). Müceddid, yenileyen, yeni bir şekil veren, yeniden güçlendiren demektir. Cenab-ı Allah, insanlara doğru yolu göstermek için ihtiyaç nisbetinde onlara zaman zaman peygamberler göndermiştir. Bu peygamberlerin sonuncusu Peygamberimiz Hz. Muhamme

Devamı
islam6 EyupMert.com

İmam-ı a’zam, İslam dinine yaptığı bütün bu hizmetleriyle İslamiyet’i iman, amel ve ahlak esasları olarak bir bütün halinde insanlara yeniden duyurmuş, şüphesi ve bozuk bir düşüncesi olanlara cevaplar vermiş, Müslümanları çeşitli fitneler ve propagandalarla zaafa düşürmek, parçalamak ve böylece İslam dinini yıkabilmek ümidine kapılanları hüsrana uğratmış, önce itikadda birlik ve beraberliği sağlamış; ibadetlerde, günlük işlerde Allahü teâlânın rızasına uygun bir hareket

Devamı
islam7 EyupMert.com

İmam-ı a’zam Ebu Hanife hazretlerinin, (Cemaatle namaz kılarken, imama uyanlar, Fatiha ve zamm-ı sure okumaz) dediğini duyanlardan on kişi, Hazret-i imamın huzuruna gelip derler ki: - İmamın okumasını kâfi görüp, cemaate Kur’an okutmadığını işittik. Halbuki, Fatihasız namaz olmaz. Elimizde bunu ispat eden kuvvetli deliller vardır. Hakkın ortaya çıkması için tartışmaya geldik.  Hazret-i imam der ki: - Ben bir kişi, siz on kişisiniz, hepinizle aynı anda nasıl

Devamı
islam8 EyupMert.com

İmam-ı Ebu Yusuf anlatır:  Ebu Hanife hazretlerinin zamanında Harici mezhebinde olanlar çoktu. Harici mezhebinde olanlar, [vehhabiler gibi] şöyle düşünürlerdi: (İnsan büyük günah işlemekle kâfir olur.)  İslamiyet’te büyük tefrikaya sebep olan bu sözü Ebu Hanife hazretleri kabul etmez, bir kimsenin günah işlemekle dinden çıkmayacağını, sadece haram işlemiş olacağını, bunun ise azabı gerektireceğini, Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebinin böyle olduğunu

Devamı
islam9 EyupMert.com

Büyük fıkıh (hukuk) bilgini, Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebû Hanîfe'nin (VIII. yüzyıl) ilmi faaliyetleri yanında ticaretle de meşgul zengin bir zat olduğu malumdur. Bu büyük insan, gündüz öğleye kadar mescitte talebelerine ders verir, öğleden sonra da ticari işleri ile uğraşırdı. Bir gün ders verdiği sırada bir adam mescidin kapısından seslendi:  - Ya imam, gemin battı!... (İmamın ticari mal taşıyan gemileri mevcut)  İmam-ı Azam bir anlık

Devamı
islam10 EyupMert.com

İkisini de Affeyle Sahabilerden biri Hz. Ebu Bekir'in yanına gelip ona şöyle diyerek bir dua etmiş:  "Çok günahkârım, benim için dua eder misin?"  Hz. Ebu Bekir Efendimiz de şu şekilde bir dua etmiş:  "Yâ Rabbi, bir günahkâr bir diğerinden dua istiyor, ikisini de affeyle."  Allah'ın Takdiri Suriye'ye gelen Hz. Ömer, burada veba salgını olduğunu öğrenince geri dönmek istedi.&

Devamı
islam11 EyupMert.com

Bu konu ile ilgili sunuyu indirmek için tıklayınız Ve hani İbrâhîm: “Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster!” demişti. (Rabbi ise:) “Yoksa inanmadın mı?” buyurdu. (İbrâhîm:) “Hayır (inandım), fakat kalbimin mutmain olması için (istiyorum)” dedi… Bakara, 260 BİR PAPAĞANIN VAR OLMASI İÇİN DÖRT YOL VARDIR

Devamı
islam12 EyupMert.com

Bu konu ile ilgili sunuyu indirmek için tıklayınız Sefih Avrupa Medeniyeti

Devamı
islam13 EyupMert.com
islam1 EyupMert.com

Sigara içmenin haramlığı hakkında Diyanetin İslam İlmihalinin 2. cildinde şu bilgilere yer verilmiştir. Özetle: Alimler, bunların her birini deliller ile isbat ettiler. Bu delillerin her biri bir ihtimal ve zannı ifade ederlerse de yine hepsi bir arada kuvvet bulup tütünün haram olmasını kesinlikle ifade ederler. İş bu merkezde olunca tütünü ekmek, biçmek, satmak, almak ve parasını yemek caiz değildir. Bunları böyle bildikten

Devamı