EnYukarı

Makaleler Listesi Sayfa 5

Muhtelif yerlerden alıntı olarak aldığım ve kendim çokca istifade ettiğim makaleleri, başkaları da istifade eder düşüncesiyle burada yayınlıyorum.islam2 EyupMert.com

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir.”  (Müslim, Radâ` 61)   Hadisten Öğrendiklerimiz: 1. Eşinin bazı özelliklerini beğenmeyen kimse, onun diğer güzelliklerini görmeye çalışmalıdır. 2. Bu konuda peşin hükümlü olmayanlar, eş

Devamı
islam3 EyupMert.com

Şimdi Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki O, ölüleri elbette dirilticidir. Çünkü O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.  ( Rum suresi, 50. ayet) Her baharda yüz binlerce bitki ve hayvan türleri tekrar yaratımaktadır. Mesela sadece sinek taifesine dikkatli bakarsak sadece bir baharda yaratılan sinek sayısı, Hz. Adem (a.s.)'dan bu zamana kadar yaratılan insan sayısından daha fazladır. İşte her

Devamı
islam4 EyupMert.com

Ey îmân edenler! Allah’a ve Resûlüne itâat edin; ve siz (Kur’ân’ı) işitip durduğunuz hâlde ondan yüz çevirmeyin! (Enfâl suresi 20.ayet) Bu ayet kat'i olarak müslümanların Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(a.s.m.)'e itaat etmelerini ve ondan yüz çevirmemelerini emretmektedir.  Ümmetim fesadı zamanında kim sünnetime sarılırsa ona yüz şehit sevabı vardır.    (Etterğib vetterhib c.1 sf.80)

Devamı
islam5 EyupMert.com

Hz. Musa devrinde Firavun'un ve askerlerinin dışında helak edildiği bize bildirilen bir başka kişi ise Karun'dur. Kuran'a baktığımızda, Karun'un hem Hz. Musa'nın kavminden (yani İsrail soyundan) olduğunu hem de Mısır'da büyük bir mülke sahip olduğunu görürüz. Aşağıdaki ayet, Karun'un Firavun ile birlikte Hz. Musa'ya karşı cephe aldığını göstermektedir: Andolsun, Biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik; Firavun'a, Haman'a ve

Devamı
islam6 EyupMert.com

Her şey Kurân’da vardır Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak mealen şöyle buyurmuştur: “Yaş ve kuru ne varsa Kitab-ı Mübin’de vardır.” (Enam, 59) Bu ayet hakkında müfessirler; “Kitab-ı Mübin’den maksat Kurân’dır. Kur’ân her şeyden bahseder.” demişlerdir. Bu münasebetle bir sual akla gelmektedir:  Madem kelam-ı ezeli olan kitabımız her şeyden bahsediyor. Acaba şu içinde yaşadığımız asrımızdan da bahisler mevcut mudur?

Devamı
islam7 EyupMert.com

Gâyet mânidar bir kitab, onu ders verecek bir öğretmen ister. Binlerce peygamber gibi Hz Muhammed (sav) de insanlığın öğretmeni olmuş, İnsanlara Allah’ı tanıtmış, Allah’ın şu kainatı yaratmasındaki maksatları ders vermiştir. Allah büyük bir kitap olan şu kainatın sırlarını peygamberleriyle anlatmıştır. 124 bin peygamber insanlara aşağıdaki 3 müşkil soruların cevaplarını insanlığa açıklamış ve ders vermiştir. Ben kimim? Nereden geliyoruz? Nereye

Devamı
islam8 EyupMert.com

Bir keşiş dünyanın en akıllı adamını bulmak için diyar diyar geziyormuş. Sıra Nasreddin hocanın köyüne gelmiş ve köylülere sormuş.  - Sizin köyün en akıllı adamı kim? demiş.  Köylülerde:  - Nasreddin hoca demiş.  Bunun üzerine keşiş köy meydanında hoca ile görüşmeye başlamış ve eline bir çomak almış yere bir daire çizmiş, Nasreddin hoca da çomakla daireyi ortadan ikiye bölmüş, keşiş bir doğru daha çizerek daireyi dörde bölmüş, hocada dörde

Devamı
islam9 EyupMert.com

İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor: Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) (bir gün): "Siz aranızda kimi pehlivan addedersiniz?" diye sordu. Ashab (radıyallahu anhum): "Erkeklerin yenmeye muvaffak olamadığı kimseyi!" dediler. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Hayır, dedi, gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir." [Müslim, Birr 106, (2608); Ebû Dâvud, Edeb 3, (4779).] Hz. Ebû Hüreyre (rad

Devamı
islam10 EyupMert.com

Bir ejderha, bir ayıyı yakalamış parçalamaya çalışıyordu. Yiğit bir adam, yolda giderken ayının bağırmalarını duydu. Hemen koştu, her ne kadar ejderha daha güçlü idiyse de, o adamın hem gücü hem de hilesi vardı. Ayı, ejderhadan kurtulunca Ashab-Kehfin köpeği gibi o adamın peşine takıldı. Adam hasta olup yere baş koyunca da ayı onu bırak­madı, başında beklemeye başladı. Oradan geçen birisi: - Ey kardeş, dedi, bu ayıyla ne işin var? Adam, ejderha olayını

Devamı
islam11 EyupMert.com

Tabiînin büyüklerinden. İsmi Üveys bin Âmir Karnî’dir. Yemen’in Karn köyünde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 37 (m. 657) senesinde şehîd edildi. Peygamber efendimizin ( aleyhisselâm ) sağlığında müslüman oldu. Fakat görmediği için Sahâbî olamadı.  Hz. Veysel Karani Müslüman olunca yüce peygamberin nurlu yüzünü görebilmek aşkıyla yanar tutuşur. Hz. Veysel Karani, Allah Resulü’nü görme arzusunu birkaç defa pek sevdiği annesine açarsa da, çok ihtiyar ve âmâ (kör)

Devamı
islam12 EyupMert.com

Hazreti Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), (ölen) çocuğu için ağlamakta olan bir kadına rastlamıştı: “Allah’tan kork ve sabret!” buyurdu: Kadın (ızdırabından kendisine hitab edenin kim olduğuna bile bakmadan): “Benim başıma gelenden sana ne?” dedi. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) uzaklaşınca, kadına: “Bu Resulullah idi!” dendi. Bunun üzerine, kadın çocuğun ölümü kadar da söylediği sözden dolayı (utanıp) üzüldü. (Özür dilemek için)

Devamı
islam13 EyupMert.com

Hedefe doğru yürüyen insanlar elbette pek çok zorluklarla karşılaşabilir. Allah insana bütün zorluklara yetecek derecede sabır kuvveti vermiştir. Yeter ki doğru yerde sabır kuvvetini kullanabilelim. ‘Allah ise sabredenleri sever.’ (Âl-i İmrân Sûresi, 146.) Müslümanlar olarak 4 şeye karşı olmamız gerekir. HASTALIK VE MUSİBETLERE SABRETMEK İBADETLERDE SABIRLI OLMAK GÜNAH

Devamı
islam1 EyupMert.com

Dervişe bir gün sormuşlar: – Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır? Size farkı gösteriyim deyip, önce sevgiyi dilden kalbine indirememiş olanları çağırarak onlara bir sofra hazırlamış. Hepsi sofrada yerlerini almışlar. Derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş ve arkasından da derviş kaşıkları denilen bir metre boyunda kaşıklar. Derviş şöyle bir şart koymuş: – Bu

Devamı