EnYukarı

Makaleler Listesi Sayfa 10

Muhtelif yerlerden alıntı olarak aldığım ve kendim çokca istifade ettiğim makaleleri, başkaları da istifade eder düşüncesiyle burada yayınlıyorum.islam2 EyupMert.com

Yüce Allah'ın 'Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim.' hadis-i kutsisi bizim neden dünyada olduğumuzu açıklıyor. Diğer taraftan Allah(cc)'ın Peygamberimiz (sav) için 'Kainatı senin hürmetine yarattım' demesi de bizim var oluşumuzu açıklıyor. İki durumu nasıl bağlayabiliriz? Değerli Kardeşimiz; Resulullah (asm) buyurdular; “Allah-ü Teâlâ şöyle buyurdu: Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim. Halkı yarattım, nimetlerimi onlara

Devamı
islam3 EyupMert.com

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:  "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah Teâla Hazretleri şöyle ferman buyurdu: "Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım (aynî veya kifaye) şeyleri  eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık ben onun işittiği

Devamı
islam4 EyupMert.com

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda savaşma hali dışında, ne bir kadına ne bir hizmetçiye, kısacası hiçbir kimseye eliyle vurmadı. Kendisine fenalık yapan kimseden intikam almaya kalkmadı. Yalnız Allah’ın yasak ettiği şeyler çiğnenince, o yasağı çiğneyenden Allah adına intikam alırdı.” (Müslim, Fezâil 79)

Devamı
islam5 EyupMert.com

Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah Teâlâ bir devlet başkanı hakkında hayır dilediği zaman, ona unuttuğunu hatırlatan, hatırladığını yapmaya yardım eden doğru sözlü bir yardımcı verir. Şayet Allah Teâlâ o devlet başkanı için hayır dilemezse, ona unuttuğunu hatırlatmayan, hatırladığını yapmaya yardım etmeyen kötü bir

Devamı
islam6 EyupMert.com

“Toplantıya gideceğim. Baktım geç kalma ihtimalim var, bindim bir taksiye, muhabbetçi bir arkadaş. O anlatıyor ben dinliyorum. Tam işyerinin önüne geldik. Ankara’da Bakanlıklar. Diyelim ki, taksi parası 9.75 TL tuttu, ben 10 TL uzattım. Hani hepimizin yaşadığı sahne vardır ya, taksici üstünü arıyormuş gibi yapar, siz de para üstünü alabilmek için bir ayak dışarıda, inmemek için debelenirsiniz. Tam o sahne olacak. Şoför, para üstü var mı diye aranmaya başladı. - Üstü kalsın

Devamı
islam7 EyupMert.com

İnsanın iç âlemi kalabalık bir milletin yaşadığı büyük bir memlekete benzer. Bu memleketin hükümdarı Allah’a (cc) iman ve itaat eden kalptir. Akılda onun veziridir. Vücuttaki azalar ve ruhun duyguları, latifeleri bu kalp dediğimiz hükümdarın milleti –askerleri, memurları, işçileri- durumundadır. Bir hadiste şöyle buyrulmuştur: “Kalp hükümdardır ve onun askerleri vardır. Hükümdar iyi olursa askerleri de iyi olur, Hükümdar bozulursa askerleri de bozulur.” (Kenz-ül Ummal) Bu

Devamı
islam8 EyupMert.com

Namazın mekruhları: Üzerinde insan veya hayvan resimleri bulunan bir elbise ile namaz kılmak. Bu durum put taşıyan kimsenin durumuna benzer. Dikili bir büste doğru, veya başın üst tarafında veya önünde veya hizasında, vaya sağında, vaya solunda bulunan bir resme doğru namaz kılmak mekruhtur. Bu resimler yere yatırılmış olmayıp dikine konulan yastıklar üzerinde de olsa bunlara karşı namaz kılmak mekruhtur. Çünkü bu durum kafirlerin bu resimlere karşı secde etmelerine

Devamı
islam9 EyupMert.com

Cenab-ı Rabbül Alemin Hz. Musa’ya: “Ya Musa bana günahsız bir ağızla dua et!” diye buyurdu. Musa (a.s.):“Yarabbi bende öyle bir ağız yok ki, sana nasıl günahsız bir ağızla dua edeyim,” dedi. Bunu üzerine Allah’ü Teala: “Başkalarının ağzıyla dua et çünkü sen başkalarının ağzıyla günah işlemiş olmazsın, öyle hareket et ki diğer insanlar gece gündüz sana dua etsinler. Veya kendi ağzını tem

Devamı
islam10 EyupMert.com

Değerli kardeşimiz, Bu rahatsızlığınız vesvese ile ilgilidir. Şeytan insanı ibadetten uzaklaştırmak için, dübürüne üfürür. insan da "yellendim ve abdetim bozuldu" deyip, abdestini tekrar almaya çalışır, oysa abdesti bozulmamıştır. işte bu duruma mani olmak için hadiste şöylebuyurulmuştur:   "Sesini veya kokusunu almadığınız şeylerden dolayı abdest almayınız." [Müslim, Hayz, 99 (362); bk. Buhari, Vudû, 4, 36)]

Devamı
islam11 EyupMert.com

Hz. Musa Aleyhisselam bir gün der ki: Ey Allah’ım! Mahlûkatı ve insanları yaratıyor, sonra onları öldürüyorsun. Bunun hikmeti nedir? Bunun üzerine, kendisine ekin ekmesi tavsiye ediliyor. Bu İlahi emir üzerine Hz. Musa bir miktar ekin eker. Mahsulât yetişip, hasat zamanı olunca da onları biçmeye vahyi-i İlahi erişir. Ey Musa! … Bu kadar emek vererek yetiştirdiğin ekinleri şimdi niçin biçiyorsun? Bu şekilde perişan hala getiriyorsun. Yazık değil mi? Hz.

Devamı
islam12 EyupMert.com

Değerli kardeşimiz, - Senenin beş gününde oruç tutmak (tahrimen) mekruhtur. Yâni, harama yakın şekilde mekruh sayılmıştır. Bu günler Ramazan Bayramı’nın ilk günü ile Kurban Bayramı’nın dört günüdür. Bu günlerde tutulan oruç yine oruç olmasına rağmen, yenirse kazası lâzım gelmez. Zira kendisi mekruh olan şeyin borç olması makul olmaz. - Tek başına cuma günü, yahut tek başına cumartesi günü de oruç tutmak (tenzihen)

Devamı
islam13 EyupMert.com

Sual: Gülmek abdesti ve namazı bozar mı? CEVAP Namazda tebessüm, namazı da, abdesti de bozmaz. Yanındakiler işitirse, kahkaha denir. Kendi de işitmezse, tebessüm denir. Yalnız kendi işitirse Dahk denir. Dahk, yalnız namazı bozar. Kahkaha, hem abdesti hem namazı bozar. Şafii mezhebinde ise, kahkahayla gülmek, sadece namazı bozar, abdesti bozmaz.

Devamı
islam1 EyupMert.com

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki: "Kıyamet günü, afiyet ehli kimseler, bela ehline sevapları verilince, dünyada iken derilerinin makaslarla kazınmış olmasını temenni edecekler."  Kaynak : Tirmizi, Zühd 59, (2404)

Devamı