EnYukarı

Beyyine Suresi ve Meali

Beyyine Suresi Arapça
 

98- BEYYİNE SÛRESİ
[Medîne devrinde nâzil olmuştur, 8 âyettir.]

Rahmân, Rahîm olan Allah'ın ismiyle

1-Kitab ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, kendilerine beyyine (apaçık delil) gelinceye kadar (bulundukları dinden) ayrılacak kimseler değildi.

2-(İstedikleri bu delil) Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir ki,(onlara) temiz kılınmış sahîfeleri (Kur’ân’ı) okur.

3-Onda dosdoğru yazılar (hükümler) vardır.

4-Böyleyken o kitab verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştü.

5-Hâlbuki (onlara) ancak, dinde ihlâslı (samîmî) kimseler, hakka yönelmişler olarak O’nun (rızâsı) için yalnız Allah’a kulluk etmeleri, namazı hakkıyla edâ etmeleri ve zekât vermeleri emrolunmuştu. İşte bu ise, doğru dindir!

6-Şübhesiz ki kitab ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, Cehennem ateşindedirler; orada ebedî olarak kalıcıdırlar. İşte mahlûkatın en şerlisi ancak onlardır!

7-Şübhesiz ki îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, işte mahlûkatın en hayırlısı (da) ancak onlardır!

8-Onların Rableri katındaki mükâfâtı, altlarından ırmaklar akan Adn Cennetleridir; orada ebedî olarak devamlı kalıcıdırlar. Allah onlardan râzı olmuştur ve(onlar da) O’ndan râzı olmuşlardır. İşte bu (karşılık), Rabbisinden korkan kimseler içindir.


Fiemanillah...


Görüntülenme

Bu makale 30320 defa görüntülenmiştir.

Yayın Tarihi

18 Nisan 2017 Salı

Pdf olarak görüntüle

Yazıcı çıktısı

Rastgele makale