EnYukarı

Kâdir Suresi ve Meali

Kadir Suresi Arapça
97- KADİR SÛRESİ
[Mekke devrinde nâzil olmuştur, 5 âyettir.]

Rahmân, Rahîm olan Allah'ın ismiyle

1-Şübhe yok ki biz onu (o Kur’ân’ı), Kadir Gecesinde indirdik.(1)

2-Kadir Gecesinin ne olduğunu (onun kıymetini) sana ne bildirdi?

3-Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.(2)

4-Melekler ve Ruh (Cebrâîl), onda (o gecede) Rablerinin izniyle her bir iş için peyderpey iner(ler).

5-O (gece), fecrin doğuşuna (gün ağarana) kadar selâmettir.


(1)Kur’ân-ı Kerîm, Kadir Gecesinde bir bütün olarak Levh-i Mahfûz’dan dünya semâsındaki “Beytü’l-İzze” denilen makāma indirilmiş, sonra Cebrâîl (as) onu peyderpey 23 yılda Hz. Peygamber (asm)’a indirmiştir. (İbn-i Kesîr, c. 3, 659)

(2)“Ramazân-ı Şerîfte sevâb-ı a‘mâl (amellerin sevâbı) bire bindir. Kur’ân-ı Hakîm’in nass-ı hadîs(hadîsin hükmü) ile her bir harfinin on sevâbı var, on hasene (sevab) sayılır, on meyve-i Cennet getirir. Ramazân-ı Şerîfte her bir harfin, on değil bin, (...) Leyle-i Kadir’de otuz bin hasene sayılır. Evet her bir harfi otuz bin bâkī (ölümsüz) meyveler veren Kur’ân-ı Hakîm öyle bir nûrânî şecere-i Tûbâ (Tûbâ ağacı)hükmüne geçiyor ki milyonlarla o bâkī meyveleri Ramazân-ı Şerîfte mü’minlere kazandırır. İşte gel bu kudsî ebedî kârlı ticârete bak seyret ve düşün ki bu hurûfâtın (harflerin) kıymetini takdîr etmeyenler ne derece hadsiz bir hasârette (zararda) olduğunu anla. (...) Evet, bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semerâtını(meyvelerini) kazandırabilir.” (Mektûbât, 29. Mektûb, 251-252)


Fiemanillah...


Görüntülenme

Bu makale 6341 defa görüntülenmiştir.

Yayın Tarihi

18 Nisan 2017 Salı

Pdf olarak görüntüle

Yazıcı çıktısı

Rastgele makale